Vokalni ansambl Vatroslav Lisinski Rotating Header Image

Posts from ‘May, 2011’

Seminar za dirigente

Naš vokalni ansambl sudjelovao je na seminaru za dirigente zborova i malih vokalnih sastava u organizaciji Hrvatskog sabora kulture 21. svibnja 2011. u Križevcima.
Praktični dio Seminara u suradnji s Hrvatskim pjevačkim društvom ”Kalnik” Križevci te teorijski održao se u prostorijama zbora (Hrvatski dom-Glazbena škola Alberta Štrige).
Seminar je vodio mo. Marko Vatovec, vanredni profesor za zborsko […]