Vokalni ansambl Vatroslav Lisinski Rotating Header Image

Canticum

S koncerta u Zavičajnom muzeju u Buzetu u srpnju 2008.

S koncerta u Zavičajnom muzeju u Buzetu u srpnju 2008.

Na inicijativu nekolicine pjevača Renesansnog ansambla i Hede Gospodnetić, osnovan je 1993. manji sastav s ciljem da se uvježbava i izvode Palestrinine i Lassove mise i ostala teža duhovna djela renesanse i baroka. Skupilo se dvadesetak vrsnih pjevača notalista i “Mali ansambl” je počeo uspješno muzicirati. 1998. godine promijenio ime u “Canticum”.
Djelouje pod vodstvom Hede Gospodnetić. Na repertoaru ima peteroglasne i šesteroglasne mise Orlanda di Lassa, Giovannija Pierluigija da Palestrine (Misa Papae Marcelli, koja je jedan od bisera renesansnog skladanja i koju je ansambl u cjelini izveo u Đakovačkoj katedrali), Hansa Lea Hasslera i Claudia Monteverdija.
Uz mise, ansambl ima na repertoaru velik broj moteta domaćih i stranih renesansnih i baroknih autora. Održao je koncerte u Zagrebu, Hvaru, Ðakovu, Osijeku, Ivanić Gradu, Zadru, Rovinju, Lepoglavi, Italiji (Rim – Pantheon), Sloveniji (Brežice), Bosni i Hercegovini, Malti, Francuskoj (Lyon, Les Sauvages i Tarare) i Londonu.

Nakon što smo navršili 20 godina neprekidnog rada Canticuma unijeli smo zrelost u svoj program proširivši repertoar i na druga stilska razdoblja. Tako uvježbavamo pjesme iz kasnijih razdoblja, žanrova i geografskih područja što se može primijetiti po zvuku, a volimo i poštujemo različitosti te nam je ovo poseban izazov.